Läs mer

Här finns tips på mer läsning samt stöd att få. 

ROKS

Riksorganisationen för  kvinnojourer och tjejjourer i Sverige


Kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon, ger stöd till dig som är utsatt för våld. Telefonnummer 020-50 50 50

NCK

Lär mer om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 

Norrtälje kommun

För att ta del av vad Norrtälje kommun mer kan erbjuda för hjälp och stöd besök deras hemsida här nedan.