Om oss

Kvinnojouren Snäckan bildades redan år 1990 i Norrtälje. Vi är en ideell förening som är partipolitiskt- och religiöst oberoende. Föreningens mål är att verka för ett samhälle fritt från våld.

 

I nuläget är vi drygt 15 jourkvinnor som jobbar aktivt och vi har ett 60-tal stödmedlemmar. Arbetet som jourkvinna innebär bland annat att hålla stödsamtal, förmedla kontakt med myndigheter och ge praktiskt stöd genom att exempelvis följa med på förhör eller rättegång. Vi har även ett skyddat boende som vi ombesörjer.

Vi jourkvinnor i Snäckan har lång och gedigen erfarenhet av verksamheten och jobbar ständigt med att utveckla våra kunskaper genom adekvata utbildningar. Vi samarbetar mycket med bland annat socialtjänsten, polisen och andra kvinnojourer runt om i landet. Yttersta ansvar för Norrtälje kvinnojour Snäckan har vår styrelse. Jouren finansieras framför allt av bidrag från Norrtälje kommun men även genom privata gåvor och bidrag.