Skyddat boende

Norrtälje kvinnojour Snäckan har möjlighet att ta emot kvinnor och deras barn som är i akut behov av skydd. Vi arbetar på uppdrag av kommuner i enlighet med socialtjänstlagen. Under placeringen genomförs stödsamtal och kontinuerliga riskbedömningar.

 

Vi är en liten kvinnojour och har ingen anställd personal på boendet. Under tiden en kvinna är placerad i det skyddade boendet har hon 1-2 stödpersoner/jourkvinnor hon kan vända sig till vid behov.

 

Är du kvinna i behov av skyddat boende och inte boendes i Norrtälje kommun behöver du vända dig till socialtjänsten i din kommun för hjälp.

För fler frågor kring vårt skyddade boende ring 070 - 6242532.